CÚP VÀNG “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”

cupvisukhoe

CÚP VÀNG “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”

BỘ Y TẾ TẶNG CŨNG LÀ QUÝ VỊ, BỆNH NHÂN VÀ BÀ CON TẶNG

Trung tâm điều trị oxy cao áp vui mừng báo tin vui tới quý vị, bệnh nhân và toàn thể bà con ngày 16-08-2009 Trung tâm điều trị oxy cao áp được Bộ y tế và Hội y học Việt Nam tặng cúp vàng “ Vì sức khỏe người Việt”.

Đây là phần thưởng cao quý của Bộ y tế, Hội y dược học Việt Nam tặng các bệnh viện, các cơ sở y dược đã có nhiều hoạt động, cống hiến, thành tích trong công tác bảo vệ sức khỏe của nhân dân với lương tâm trách nhiệm của người thầy thuốc như Bác Hồ dạy.

Cúp vàng “Vì sức khỏe người Việt” trao tặng lần đầu tiên này ngoài sự xét duyệt của các cơ quan chức năng có sự bình chọn của nhân dân, của gần 100 nhà báo.

Tiếp theo cúp vàng “Thương hiệu uy tín chất lượng” do Bộ khoa học công nghệ tặng. Trung tâm oxy cao áp được Bộ y tế, Hội y dược Việt Nam tặng cúp vàng “Vì sức khỏe người Việt”. Chúng tôi hiểu đây cũng là phần thưởng mà quý vị, bệnh nhân và toàn thể bà con tặng cho Trung tâm điều trị oxy cao áp.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc điều đó và cũng sẽ làm việc tốt hơn để xứng đáng với phần thưởng cao quý, xứng đáng sự tin tưởng, ủng hộ của quý vị, bệnh nhân và toàn thể bà con; xứng đáng là cơ sở y tế, là con cháu thấm nhuần và biết nghe lời Bác Hồ.

GIÁM ĐỐC
Bs. Nguyễn Kim Phong

Share This Post

9 Comments - Write a Comment

  1. Очень интересно и занимательно было почитать.

  2. Спасибо! У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

  3. In truth, immediately i didn’t understand the essence. But after re-reading all at once became clear.

  4. Very interesting and amusing subject. I read with great pleasure.

  5. I really like your blog and i respect your work. I’ll be a frequent visitor.

  6. I liked it. So much useful material. I read with great interest.

  7. Thank you! You often write very interesting articles. You improved my mood.

  8. Your web site is so useful … preserve up the great work!

  9. Thanks for article. Everytime like to read you.

Post Comment