Chỉ 25% người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

TT – Bảo hiểm xã hội VN cho hay đến hết tháng 5-2012 mới có 25% trong số 14 triệu người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Điều đáng chú ý là tính từ ngày 1-1-2012, người cận nghèo đã được hỗ trợ 70% phí tham gia bảo hiểm y tế, một số địa phương ở Tây Bắc, Tây nguyên, ĐBSCL… có hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và ngân sách địa phương còn được hỗ trợ tới 90% phí tham gia, nhưng tỉ lệ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế vẫn rất thấp.

Lý do của tình trạng trên là thông tin chính sách này vẫn chưa đến được với người cận nghèo, khiến họ không biết mình được hỗ trợ những gì, địa điểm nơi mua thẻ và danh sách người cận nghèo…

LAN ANH

Share This Post

Post Comment