Trẻ đổ bệnh do lây nhiễm từ quần áo

Quần áo của cha mẹ hoặc những người thăm viếng trẻ mới sinh có thể là một trong những nguồn phát tán virút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus – RSV), đây là một trong những virút gây viêm hô hấp hàng đầu ở trẻ nhỏ nhập viện.
Thống kê tại khu vực chăm sóc tích cực, các nhà khoa học Úc nhận thấy khả năng hiện diện của RSV ở những vị trí thường xuyên đụng chạm như máy tính, ghế, thanh giường là gần 10%. Tay nhân viên y tế hoặc những người thăm viếng không hiện diện RSV do được rửa tay đúng quy cách.

Tuy nhiên, quần áo là vị trí ít ai nghĩ nhiễm RSV nhưng thực tế lại hiện diện và có khả năng lây nhiễm cho trẻ khi được bế hoặc ôm.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo American society for microbiology)

Share This Post

Post Comment