Category: Bệnh ngộ độc oxyd carbon

Bệnh Ngộ Độc Oxyd Carbon

Oxyd carbon (CO) là chất khí không mầu, không mùi hơi nhẹ hơn không khí, có trong các chất khí sinh ra khi đốt cháy không hoàn toàn than hay các chất hữu cơ như  :khí thoát ra từ máy nổ , đám cháy, khói bếp , khí mỏ than , khói thuốc lá …