Category: Bệnh tiểu đường

Trị Bệnh Tiểu Đường

Tiểu đường là bệnh nội tiết, nguyên nhân chính là do thiếu insulin hoàn toàn hay không hoàn toàn, đưa đến rối loạn chuyển hóa các chất. Bệnh chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh nội tiết và có xu hướng ngày càng tăng, nhất là thành thị.