Category: Thư giãn phục hồi sức khỏe

Để đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài, tránh bệnh tật, lão hóa, người lao động cần có chế độ lao động nghỉ ngơi hợp lý, tránh mệt quá sức. Mệt mỏi là nguyên nhân chủ yếu làm giảm khả năng lao động, giảm năng suất lao động, tăng các tai nạn và phế…